...

Tool Liên Minh Riot V2 - GOE (PVLOL)

Tool LOL hỗ trợ combo skill full tướng, hit and run tự động bá cháy, đánh dấu vị trí mắt, nấm bẫy, báo gank, tự kích hoạt đồ, máu, phép bổ trợ. Và nhiều chức năng khác.
Sion R ulti lượn như tổ lái tự đuổi theo địch hoặc di chuyển hướng bất kì.
MUA NGAY
...

Tool Tốc Chiến

Nhấn vào để chọn từng loại cho máy tính hoặc điệnt thoại.
MUA NGAY

Top nạp nhiều

Những thành viên có tổng tiền nạp nhiều nhất

Rank Member Tổng nạp Tiền Thưởng
Thách Đấu hung (id222) 574,000đ 10,000đ
GrandMaster tran*** (id307) 357,000đ 9,000đ
Cao Thủ Than*** (id78) 301,000đ 8,000đ
Kim Cương hiep*** (id217) 300,000đ 7,000đ
Bạch Kim Hoan*** (id218) 300,000đ 6,000đ
Vàng Đoàn Đào*** (id287) 280,000đ 5,000đ
Bạc Đoàn Xuan*** (id232) 270,000đ 4,000đ
Đồng Đoàn Nguy*** (id246) 264,000đ 3,000đ
Sắt Đoàn 0988*** (id4) 250,000đ 2,000đ
Gỗ Đoàn Long (id238) 250,000đ 1,000đ

Top đại gia

Những thành viên có số dư cao nhất hiện tại

Rank Member Tiền Dư
Thách Đấu Đào*** (id287) 280,000đ
GrandMaster Blue (id309) 105,000đ
Cao Thủ dung*** (id220) 90,000đ
Kim Cương hung (id222) 70,000đ
Bạch Kim Le đ*** (id427) 50,000đ
Vàng Đoàn haic*** (id192) 25,000đ
Bạc Đoàn phu*** (id312) 24,000đ
Đồng Đoàn Trần*** (id449) 21,000đ
Sắt Đoàn Vulo*** (id237) 21,000đ
Gỗ Đoàn Hoan*** (id242) 21,000đ