Tool Tốc Chiến


Nhấn vào để chọn từng loại cho máy tính hoặc điệnt thoại.
...

Tool Tốc Chiến Điện thoại Android

Hỗ trợ tool soi map, xem tướng địch di chuyển cả map to lẫn nhỏ để đẩy trụ hoặc tính toán combat, bắt lẻ + xem chỉ số máu + mana, xem được mắt địch để phá, né. Soi quái rừng, rồng, baron, sứ giả cả bản đồ còn hay mất, hoa quả, hạt thông nổ.
Phiên bản cho mobile


BẢO TRÌ
...

Tool Tốc chiến cho Máy Tính

Soi map, zoom map, xem tướng địch di chuyển, và sẽ bổ sung nhiều chức năng nữa.
Có gói theo giờ, ngày, tuần
Phiên bản cho PC, Laptop
BẢO TRÌ